AREN’T WE ALL HEALTHY IN A WAY?

I nutidens samfund er det alfa og omega, at vi dyrker motion for at kunne kalde os selv for sunde mennesker. Efterhånden er en Ironman, Triathlon eller Marathon noget der forventes af os alle og gennemførsel af en sådan disciplin bliver ligeledes et blåstempel på en høj intelligens indenfor “businessverdenen”. Efter nytår bliver januar måned skudt i gang med et utal af fitness kampagner, der henviser til “en ny start på et godt liv”. Ikke engang én måned inde i det nye år, og skyldfølelsen trænger sig allerede på. “Hvorfor er alle mere sunde end mig…” “Jeg gider ikke i fitness, men hvis jeg ikke gør det, kan jeg umuligt gå i bikini til sommer…”

Det er på tide at erkende, at ikke alle mennesker er bygget til at gå i fitness 4-5 gange om ugen. Til dette skal siges, at jeg ikke går ind for mindst mulig bevægelse i dagligdagen. Jeg ønsker blot at kaste lys på, at sundhed er meget mere end et fitness abonnement. Sundhed er nemt at indføre i hverdagen, og der findes sikkert mange mennesker der gør flere sunde tiltag i dagligdagen end de giver sig selv kredit for. Motion og bevægelse findes i mange former, og dette er vigtigt at huske på. Jeg er selv en person der faktisk godt kan lide at besøge det lokale fitnesscenter et par gange om ugen, men de dage hvor jeg ikke kan udstå denne tanke, minder jeg mig selv om, at en gåtur omkring søerne gør mig i det bedste humør. Rengøringen af lejligheden kommer faktisk også ind på den mentale “bevægelses- og motionskonto”, og ligeledes gør de tunge indkøbsposer der skal slæbes fra Føtex og hjem. Dette er ikke for at sige, at noget nødvendigvis kan erstatte eller måle sig med noget andet, men blot for at minde om vigtigheden af at slippe ideen om, at motion og bevægelse kun er noget et fitnesscenter kan tilbyde os.

Hav en god mandag, og husk at se det positive ved de store ugentlige indkøb 😉
knus.

// In today’s society, exercise is used as a tool to justify labelling oneself as being a healthy person. Ironman, Triathlon and Marathons are all gradually turning into expected accomplishments amongst everyone, and completion of such disciplines have turned into a stamp of approval for being a ‘intellectual’ inside the world of business. After New Year’s, January is kicked off with fitness marketing campaigns pushing the agenda “a new start for a good life”. We are not even one month into a new year, and the guilt is already starting to enter one’s conscience. “Why is everyone healthier than me…” “I don’t feel like going to fitness, but if I don’t, I can’t possibly wear a bikini this summer …”

It is about time to admit, that not everyone is built towards going to the gym 4-5 times a week. To add to this, I’m not saying that I condone the least possible movement and exercise in your every day life. I merely want to shed light upon that healthiness is more than a gym membership. Healthiness is easy to implement in your everyday life, and I’m sure there are lots of people out there who perform more healthy actions daily than they credit themselves with. Movement and exercise exists in many shapes and forms, and this is important to remember. On a personal level, I like to visit the local gym a couple of time a week – but the days where I cannot withstand the thought of going, I remind myself that a walk around the lakes in Copenhagen help put me in the best mood. Cleaning the apartment does also come under my mental “movement and exercise account”, and so does the heavy grocery bags that I drag home from the local supermarket. This is not to say one thing has to replace or count as something else at all times, but merely a reminder about the importance of letting go of the thought that a gym is the only place exercise is obtainable from.

Have a great Monday and remember to see the upside of the weekly supermarket trips 😉
Hugs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *