5 THINGS I’VE LEARNED NOT TO CARE ABOUT

Tænk ikke på, hvad andre tænker om dig! //Do not focus on what people think about you!

Vi har alle været der, hvor drømme og ønsker er blevet undertrykte, fordi vi har været bange for diverse fordømmelser og fordomme fra vores venner og bekendte. Men hvad de fleste af os ikke tænker på, og hvad der ikke bliver italesat er, at flertallet af dem med fordomme og fordømmelser faktisk i smug beundrer dem der tør følge deres egne drømme. Du skal derfor ikke tænkte så meget på, hvad folk tænker om dig. Uanset hvad du gør i livet, vil folk have en holdning til dig, så du kan ligeså godt følge dine drømme og lade dem beundre dig for det!

//We’ve all been in a place, in which our dreams and wishes have been suppressed due to a fright of being judged by friends, acquaintances and peers. However, most of us forget an important factor which is usually not talked about, which is that a majority of these people actually admire those who dare to follow their dreams. They just do it in secrecy. Knowing this, you should stop focusing on what people think of you. Since you’re going to be judged by people no matter what you do, you might as well go for your dreams and have them admire you for it!

Tænk ikke over, at du skal se ud på én bestemt måde! //Don’t believe that you have to look one specific way!

Det er spild af din tid og tager af den energi, som du skal bruge på at forfølge dine drømme 🙂 Du har sikkert oplevet, at du gennem tiden sjældent har været helt tilfreds, og måske til tider har været direkte frustreret over dig selv og dit udseende. Lær at elske dig selv og dit unikke ydre. Der er ingen som dig, og derfor ser du ud præcis som du skal. Fokuser i stedet på, hvad der gør dig glad, og kan frembringe den mest selvsikre version af dig selv.

//It’s a waste of your time and energy, which should instead be used to pursue your dreams J You have most likely experienced, that throughout your life you have rarely been completely satisfied and might even at times have been straight out frustrated with how you look. Learn to love yourself and your unique appearance. There is no one like you, and consequently you look exactly the way you’re meant to. Instead, focus on what makes you happy, and what makes you the best version of you.  

Tænk ikke, at et 12-tal er det vigtigste i verden! //Don’t believe that an A is the most important thing in the world!

Selvfølgelig er det godt at have mål, og det kan ligefrem være en god ting at sætte baren højt, hvor du oplever dine spidskompetencer. Men husk nu på, at du ikke er lige stærk på alle områder, og derfor ikke kan forvente at der skal præsteres lige godt på alle områder. Jeg har en meget stærk tro på, at hvis man går efter sine drømme og ønsker, kan et manglende 12-tal på karakterbeviset ikke stoppe én fra at få disse til at gå i opfyldelse. Lad derfor være med at tro, at et 12-tal er det vigtigste i verden, da alt for meget fokus på 12-taller – som det endelige mål – giver en tunnelvision. Dermed oplever du ikke alle de andre muligheder, som livet byder på i mellemtiden.

// Of course, it’s a good thing to have goals, and it might even be a good idea to set the bar high in your best performing areas. But do keep in mind that no one is equally strong in every field; hence you cannot expect to perform that way. I have a strong belief that if you pursue your dreams, a missing A on your diploma will not keep you from realizing these and making them come true. So, stop believing that an A on your paper is the most important thing in the world. Too much focus on straight A’s will give you a tunnel vision and because of that you will be missing out of all the other opportunities that comes your way.

Tænk ikke (alt) for meget over hvad du spiser! //Do not think (too much) about what you eat!

Lad være med at sætte alt for mange regler op for dig selv og dine madvaner. Det er selvfølgelig helt i orden at have nogle overordnede retningslinjer og grundprincipper, men husk, at regler er til at for at blive brudt! Lige så snart du siger til dig selv, at der er noget du ikke må spise, opstår der en enorm lyst til at indtage lige netop dette. Anvend i stedet for en guideline som eks. 80/20 princippet. Dette består i, at 80% af din livsstil munder ud i sunde tiltag, og de sidste 20% er til alt det ’usunde’. Med et sådant princip i dit baghoved, tillader du dig selv at spise for at leve og ikke leve for at spise.

//Don’t create a large set of rules for yourself and your food habits. Naturally, it is fine to have some broad guidelines and basic principles, but keep in mind that rules are meant to be broken! As soon as you tell yourself you cannot eat something, it will almost inevitably result in a desire to eat that specific thing. Instead, use a guideline such as the 80/20 principle. This means, that 80% of your lifestyle should consist of healthy habits, and 20% is for all the ‘unhealthy’ stuff. With this in mind, you will eat in order to live, instead of live in order to eat.

Tænk ikke alt for meget over bekymringer! //Don’t worry too much!

Ofte opstår bekymringer før du befinder dig i den reelle situation. Vores tanker vandrer mod alle de ting der kan gå galt, og trods mangel på matematiske evner, kan alle hurtigt regne sig frem til, at oddsene helt sikker er imod os i den pågældende situation. Bliver vi gjort til grin? Vil vi fejle? Er vi fiaskoer? Disse og lignende spørgsmål går igennem hovedet, mens vi vurderer om det er værd at tage chancen. Ofte lader vi vores bekymringer komme imellem os og vores drømme. Hvis ‘magten’ tages fra disse bekymringer, er vi allerede et kæmpe skridt tættere på en mere harmonisk hverdag, fyldt med ønsker og drømme der får plads til at blomstre.

//Worries tend to make their appearance before you find yourself in the actual situation in which they apply. Our thoughts wander towards what can go wrong, and despite a lack of mathematical abilities, everyone can get to the conclusion that a specific scenario is terrible. Will we be a laughing stock? Will we fail? Is it worth the trouble? These, and questions like them, troubles our minds as we evaluate whether or not to take the chance. Often, these kinds of worries will create barriers holding us back from realizing our dreams. However, if we refuse to let worries dictate and influence our decision making, we will be on a path towards a more harmonic life, in which your dreams will have the ability to flourish and prosper. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *