MY BOOST WEEK

I sidste uges indlæg skrev jeg, at jeg ville booste for at få energiniveauet op ovenpå en hård og lang eksamensperiode. Når jeg er i stressede perioder, er det ofte de sunde rutiner der ryger først. De 8 timers søvn bliver til 5, og den varierede kost erstattes med hvad der end måtte være i køleskabet. Dette kan mærkes på kroppen, og til tider kan det også ses på min hud. Derfor besluttede jeg mig for at afprøve en boostuge, så jeg hurtigt kunne komme tilbage til mit normale energiniveau. Og hold nu helt fast, hvor har det været effektivt! Det har hjulpet både på overskuddet, humøret, kroppen og huden. De trætte øjne er blevet erstattet med et smil, og nu kan jeg igen se frem til sjove og eventyrlige rejser.

Eftersom dette lille eksperiment har vist sig at have sådan en positiv effekt på mig, har jeg besluttet mig for at indføre dette som et ritual efter pressede perioder. Det skal tilføjes, at jeg har lavet lidt research – men jeg har ikke været i kontakt med nogle professionelle. Da min krop og mit helbred har været udgangspunktet, er nedenstående skema lavet ud fra, hvad min krop havde af behov på daværende tidspunkt. Nedenunder har jeg vedhæftet en kort gennemgang af mine måltider, og en inspirationsvideo til min friskpresset morgenjuice.

Dagene bestod således af følgende:

07.00 – Stå op

08.00 – Friskpresset juice + zink og magnesium vitaminer

09.00 – Træning

11.00 – Smoothie med vegan proteinpulver

13.30 – En grøn salat

16.00 – En lille snack (nødder, bær o.l.)

18.30 – Aftensmad (laks eller kylling med salat)

23.00 – Sove

Knus

// Last week’s post, I told you that I would boost to get my energy level up, after a long and hard Bachelor period. When I’m in stressful periods, it’s often the healthy routine that goes into the bin first. The 8-hour sleep will turn into 5, and the healthy diet will be replaced with whatever is in the fridge. This has an effect on my body, and sometimes it shows on my skin. Therefore, I decided to test a boost week, so that I could quickly get back to my normal energy level. And wow, how effective it has been! It has given me energy surplus, lightened the mood, and positively affected the body and the skin. The tired eyes have been replaced with a smile, and now I can look forward to fun and adventurous travels.

Since this little experiment has been shown to have such a positive impact on me, I have decided to make a habit out of this after stressful periods. It should be added that I have done a little research, but I have not been in contact with professionals. Since my body has been at the center, the following schedule is based on what my body needed at that time. Bellow I have attached a brief summarization of my meals as well as an inspirational video for my freshly squeezed morning juice.

The days consisted of the following:

07.00 – Get up

08.00 – Freshly squeezed juice + zinc and magnesium vitamins

09.00 – Exercise

11.00 – Smoothie with vegan protein powder

13.30 – A green salad

16.00 – A small snack (nuts, berries and the like)

18.30 – Dinner (Salmon or chicken with salad)

23.00 – Sleep

Hugs

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *