TIP OF THE WEEK: THREE THINGS YOU SHOULD LEARN TO LET GO OF

The older you get, the more you are able to understand that the circumstances of life change every day. Here are three thing you should learn to let go of. It can be hard to let go, but it’s a really important ability to have. Being able to do so, you avoid getting stuck with old routines and habits while also being open to new opportunities and chances that unfold in your life. You should get rid of these 3 thought patterns to make the most of your 20s.

As we get further into our 20s, many of us experience that friends start to have children, get engaged or move into a house in the suburbs. Maybe even all three things at once. This can feel like a big change, which can make many of us uncertain about ourself and our own life. 

// Jo ældre du bliver, jo mere er du i stand til at forstå, at omstændighederne i livet ændrer sig hver dag. Det kan været svært at give slip, men det er en rigtig vigtig egenskab at være i stand til. Således undgår du at hænge fast i gamle rutiner samtidig med, at du er åben for nye muligheder og chancer der udfolder sig i dit liv. Her er 3 tankemønstre du med fordel kan give slip på for at få det bedste ud af 20’erne.

Efterhånden som vi kommer længere ind i 20’erne oplever mange af os, at venner og veninder begynder at få børn, bliver forlovede, flytter i hus eller måske alle tre ting på én gang. Det kan opleves som store forandringer, der kan få én til at føle sig usikker på sig selv og meningen med sit eget liv.

Don’t compare your life with your friends’

Be brave! You are most certainly on the right path of your own life. Everything has its time, and have you not reached the period of starting a family, moving into a house or buying a car, then enjoy that you find yourself in a period of time where you do not have that kind of commitment, and therefore can do as you want. Enjoy a delicious drink or a good TV show, and remind yourself when the joy of self-indulgence will become a rare treat compared to now.

// Fat mod! Du er med stor sikkerhed på rette vej i forhold til dit eget liv. Alting har sin tid, og er du endnu ikke nået til perioden med villa, Volvo og vovse, så nyd at du muligvis befinder dig et sted i livet, hvor du kan gøre hvad du vil, når du endnu ikke har disse forpligtelser. Nyd en lækker drink eller en god tv-serie, og mind dig selv om, at der kommer en tid, hvor der går længere tid mellem den slags selvforkælelse.

Don’t be afraid to make mistakes 

Get back up on the horse, as you would say to a little child… The same applies when making mistakes as you get older. Nobody wants to make them and yet none of us succeed in fully avoiding them.  Hence, maybe we just have to accept them as part of life, instead of being afraid of them. It is often the fear of making mistakes that put an end to our dreams and adventures in life. Personally, I’ve learned to accept that adventure sometimes involve mistakes.
With this kind of acceptance, we allow ourselves to go and chase our dreams and new challenges in our lives.

// Op igen, som man siger til et lille barn… Det samme gælder, når du begår fejl. Ingen ønsker at begå dem, og alligevel laver vi dem alle. Så måske vi skal acceptere dem som en del af livet, istedet for at være bange for dem. Det er ofte frygten for at begå fejl, der sætter en stopper for vores drømme og eventyr i livet. Personligt har jeg lært at acceptere, at eventyr nogle gange indebærer fejl.
Med denne accept får vi dermed lov til at turde at gå efter vores drømme og nye udfordringer i vores liv.

Don’t be afraid to go for your dream

We all experience being affected by the status quo. As my friend told me in high school: ”It’s always easier not to do anything. It’s easier to not go to a social event because it does not require an action, while taking part requires something of us”.

The same goes for chasing our dreams. It’s always easier to not chase your dream, but if not in your 20s, where you have no real commitments, then when..? You still have the whole life in front of you, and as my friend continued: “(…) there’s nothing new if you do not tag along, but if you do, you might get the coolest evening and open up for the possibilities of situations that will change your life”.

Hugs

// Vi oplever alle sammen at være påvirket af status quo. Som min veninde sagde til mig i gymnasiet: ”Det er altid nemmere ikke at gøre noget. Det er nemmere ikke at tage med til et socialt arrangement, fordi det ikke kræver en handling, hvorimod det at tage med kræver noget af os”.  

Det samme gælder i forhold til at følge vores drømme. Det er altid nemmere at lade være, men hvis ikke du gør det i 20’erne, hvor du endnu ikke har faste forpligtelser, hvornår så..? Du har stadigvæk hele livet foran dig, og som min veninde fortsatte med at fortælle: ”(…) der sker ikke noget nyt, hvis du ikke tager med, men hvis du gør, kan du muligvis få den fedeste aften og der opstår muligvis nogle situationer der vil forandre dit liv”. 

Knus

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *