5 GREAT THINGS TO REMEMBER

1. Remember that everything will be okay. This is something we forget in the middle of a bad situation, but remembering this sometimes makes the bad situation a little more bearable.
// Husk på, at alt ordner sig. Dette er noget vi ofte glemmer midt i en trist situation, men ved at huske på dette, kan det nogle gange være nemmere at komme igennem en dårlig periode.

2. You are beautiful just the way you are. Humans come in different shapes and looks and we should embrace it instead of being uncomfortable in our own skin.
// Du er smuk som du er. Mennesker kommer i forskellige former og med forskellige udseende. Vi må lære at værdsætte dette i stedet for at gå rundt og føle ubehag i vores egen krop. 

3. Sometimes when you don’t know what to say, dont say anything! Wait a few minutes until you are not speaking from your current feeling. Feelings come and go very quick but when you state something out loud it can be impossible to take it back.
// Når du ikke ved hvad du skal sige, er det nogle gange bedst ikke at sige noget. Vent et par minutter indtil du ikke er i følelsen mere. Følelser kan komme og gå rigtig hurtigt, men når noget først et blevet sagt højt, kan det være umuligt at tage det tilbage.  

4. It is alright to take a step back from everything and find yourself somewhere in this busy world we live in.
// Det er okay at tage et skridt tilbage fra alt og finde dig selv til rette et sted i denne travle verden vi lever i.

5. You are the creater of your own world. If you don’t like the way you live or you miss something in your life, you must change something to make it happen. Sometimes a small change in your everyday life can create a big change in your overall life.
// Du er skaberen af din egen verden. Hvis du ikke kan lide den må du lever, eller du savner noget i dit liv, er det op til dig selv, at ændre noget i dit liv, for at få det til at ske. Nogle gange kan en lille ændring i din hverdag, skabe en stor ændring i dit liv.

Have a great Monday!

Hugs

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *