I’VE GOT 99 PROBLEMS – BUT SOCIAL MEDIA DOESN’T HAVE TO BE ONE

The other day I read an Instagram post, which really got stuck inside my head. It was from a friend of mine, whom expressed how important she believes it is to be yourself on social media – whether it generates like or not. As a starting point, I see where she is coming from. Also, I find it to be a very interesting debate that has gotten a lot of attention in relation to the rise of social media. About how hard it can be to live up to the expectations of the perfect world, which we are all trying to take part in. However, I’d argue that these expectations existed long before social media became a thing.

Of course, there are many things to improve, adjust or even remove from the various social media sites. But, as this is not possible for us as single individuals to fix this, we can work towards getting the best out of the different platforms ourselves, while simultaneously shutting out the bad energies (by for example unfollowing the people giving you a bad conscience, etc.).

On a personal level, social media have given me not only the opportunity to dream, but also the courage to work towards my dreams. YouTube is a place in which I continually find inspiration, learn a lot of new things and also develop myself. I believe that my big interest in the various media platforms have helped making me capable of having a more nuanced view towards what I see online. When I see a picture of a perfect girl, I don’t get angry, thinking she’s trying to make the world a worse place. Instead, I admire her because I know how much work and dedication she has put into her photos. I tell myself, that she has probably taken 100 photos just to get three decent ones, which she afterwards has put several hours into retouching. All of this, in order for the pictures to be as magical as she wished for, and for the photos to play together in harmony with her existing portfolio on Instagram. I also let myself know, that even though she looks happy in the moment the picture was taken, she (just as everyone else) has bad days, in which she feels insecure about herself.

Of course, she could also post pictures of when she’s feeling down. But I don’t believe she has to, as we all should naturally be aware that she is human like the rest of us and possesses the same feelings. Personally, I would be incredibly sad if people would demand that I walk down the main shopping street of Copenhagen while crying. For that very same reason, I would not criticize the ones who refuse to put up these types of pictures onto their social media. Of course, I have a great amount of respect for those who do – but do know, that you should not feel forced to do make these posts. The reason being, that we already know you cry like the rest of us.

I’m writing this post, as I’m afraid some people might sit at home and blame me for making the world a worse place, due to me retouching my photos and not crying on a livestream. That I’m being accused of being superficial and fake. To you who follow me, know that the purpose of my channels is to inspire as many as I can to both dream and to start working towards these dreams of yours. To show that hard work can generate impressive results – no matter what you are working on, or which genre of work you are working within. But don’t for one second believe that I don’t have bad days in which I feel insecure about myself. We all do!

With love from Sofie.

// Jeg læste forleden dag et instagram post, der virkelig satte sig fast i mit hoved. Min veninde udtrykte bl.a. hvordan hun er sig selv på instagram, uanset om det genererer likes eller ej. Jeg forstår som udgangspunkt godt, hvor hendes tankegang kommer fra og jeg synes det er en meget interessant debat, der er opstået i forbindelse med hele den sociale medieverden. Om hvor svært det kan være at leve op til den perfekte verden vi alle sammen prøver at blive en del af. I stedet vil jeg påstå, at det perfekte ideal eksisterede længe før de sociale medier.

Der er sikkert et utal af ting man kan forbedre, lave om eller helt bør fjerne på de sociale medier. Da dette ikke er op til det enkelte individ, kan man i stedet arbejde på at få det bedste ud af dem samtidig med at lukke ned for det som skaber dårlig energi for én selv (fx unfollow dem som giver dig dårlig samvittighed eller giver dig dårlige følelser omkring dig selv).

Personligt har de sociale medier givet mig mulighed for at drømme og ikke mindst at turde gå efter mine egne drømme. Youtube er et sted hvor jeg finder inspiration, hvor jeg lærer og udvikler mig. Jeg tror, at min store interesse for de forskellige medieplatforme har gjort, at jeg er i stand til at forholde mig meget realistisk i forhold til dem. Når jeg ser et billede af en perfekt pige, bliver jeg ikke sur og tænker, at hun er med til at gøre verden til et dårligere sted. Jeg beundrer hende, fordi jeg ved, hvor meget arbejde og dedikation, hun har lagt i sit billede. Jeg siger til mig selv, at hun sikkert har taget 100 billeder for at få 3 nogenlunde, og efterfølgende har lagt et par timers arbejde for at gøre de 3 billeder magiske således at de lever op til hendes egen vision og den billedeportefølje hun allerede har oparbejdet på instagram. Jeg siger også til mig selv, at selvom hun ser glad ud på billedet, har hun med garanti også dårlige dage hvor hun føler sig usikker på sig selv.

Selvfølgelig kan hun også poste billeder, hvor hun er ked af det, men det behøver hun ikke, fordi vi ved at hun er menneskelig og at hun besidder de samme følelser som os selv. Jeg ville blive ked af det, hvis nogle forlangte af mig, at jeg skulle gå grædende ned gennem Strøget i København. Derfor vil jeg ikke klantre folk for, at de ikke vil lægge denne type billeder på deres sociale medier. Men til de der gør det, har jeg stor respekt. I skal dog vide, at I ikke behøver at gøre det, fordi vi ved allerede at I også græder ligesom os selv.

Jeg skriver, fordi jeg er bange for, at der sidder nogle derhjemme og klandrer mig for at gøre verden til et dårligere sted, fordi jeg redigerer mine billeder og ikke græder på livestream – at jeg bliver betegnet som overfladisk og fake. Til jer der følger mig, skal I vide, at formålet med mine kanaler er at give inspiration til at drømme og ikke mindst til at gå efter sine drømme. Til at vise, at hårdt arbejde kan generere flotte resultater – uanset hvad man arbejder på og hvilken branche man befinder sig i. Men tro ikke et splitsekund, at jeg ikke har dårlige dage hvor jeg er usikker på mig selv. Det har vi jo alle sammen!

Med kærlighed fra Sofie

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *