MY BACHELORETTE PARTY

Trods COVID-19 og nedlukningen af København har de bedste piger i verden formået af planlægge en fantastisk og sjov polterabend til mig. Vi startede ud med den lækreste brunch hjemme ved min veninde Amalie..

//Despite COVID-19 and the closure of Copenhagen, the best girls in the world have managed to plan a fantastic and fun bachelor party for me. We started out with the most delicious brunch at home by my friend Amalie ..

Efterfulgt af Emmas Polterbingo med de gode gamle 90’er hits

//Followed by Emma’s Polterbingo with the good old 90’s hits

Efter brunch og sjov hjemme ved Amalie tog vi videre til Lacertag på Amager. Det var første gang jeg spillede lacertag, men det bliver helt klart ikke min sidste gang. Pludselig forstår jeg hvorfor mænd kan lide at spille paintball (bortset fra, at det gør ondt modsat lacertag som er smertefrit) Modsat vores instruktør som ikke lagde skjul på vores manglende færdigheder og viden om våben, synes jeg at vi klarede det til perfektion. Aldrig har jeg set mine veninder kravle nede jo jorden og (næsten) lave rullefald for at undgå at blive ramt. Selv min veninde som på dette tidspunkt er 8 måneder gravid gav den gas på banen og var nede at kravle rundt 😀 Det kan vi godt gøre igen, piger! og det kan klart anbefales.

//After brunch and fun at home at Amalie we went on to Lacertag on Amager. It was the first time I played lacertag, but it will definitely not be my last time. Suddenly I understand why men like to play paintball (except that it hurts as opposed to laser tag which is painless) Unlike our instructor who did not hide our lack of skills and knowledge of weapons, I think we managed it to perfection. Never have I seen my girlfriends crawl down the ground and (almost) make low falls to avoid being hit. Even my friend who is 8 months pregnant at this time gave it gas on the track and was down to crawl around: D We can do that again, girls! and it can clearly be recommended.

  

Efter lacer tag tog vi i kongens have for at quizze og spille drukspil.

//After laser tag, we went to the king’s garden to quiz and play drinking games.

Efter middag var det tid til en overraskelse. Jeg blev bedt om at tage vanter på og mit badetøj og håndklæde frem mit på restauranten hvorefter jeg fik bind for øjnene. Jeg ved ikke hvad jeg tænkte i øjeblikket, tror jeg prøvede at overtale mig selv til at jeg skulle have ja-hatten på uanset hvad jeg ville blive bedt om. Måske jeg bad en stille bøn om, at jeg ikke skulle hoppe i vandet ved søerne og få en infektion i mit underliv 😀

//After dinner it was time for a surprise. I was asked to put on mittens and my swimwear and towel in front of mine at the restaurant, after which I was blindfolded. I do not know what I was thinking at the moment, think I was trying to persuade myself to wear the yes hat no matter what I would be asked. Maybe I prayed a silent prayer that I would not jump into the water by the lakes and get an infection in my abdomen: D

 

Heldigvis viste det sig, at jeg skulle i limo og drikke champagne og høre musik sammen med pigerne. Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt om limousine – jeg havde nok ikke forestillet mig at man kunne have det så sjovt, som jeg endte ud med at have. Har ingen anelse om hvor han kørte os hen, men der blev drukket og sunget med på alle sangene. Pludselig forstår jeg hvorfor Chuck Bass altid vil køre i limo

//Luckily it turned out that I was going to limo and drink champagne and listen to music with the girls. I do not know what I thought about limousine – I probably had not imagined that you could have as much fun as I ended up having. Have no idea where he drove us to, but there was drinking and singing along to all the songs. Suddenly I understand why Chuck Bass will always ride in a limo       Byen lukkede kl. 12, men vores fest sluttede kl. 4 hjemme i Frederik og min lejlighed. Frederik havde inviteret alle pigerne partnere, som også skal med til vores bryllup. Der blev spillet bear pong, danset og sablet en masse flasker.

Til alle jer som deltog i min polterabend og var med til at arrangere den, vil jeg gerne sige af hjertet tak. Og til de af jer som ikke kunne komme med på grund af COVID-19 har jeg fuld forståelse for det.

I hører snart fra mig igen – knus

The city closed at 12 am, but our party ended at. 4 at home in Frederik and my apartment. Frederik had invited all the girls partners, who are also going to our wedding. Bear pong was played, danced and sabbled a lot of bottles.

To all of you who participated in my bachelor party and helped to arrange it, I would like to say a heartfelt thank you. And to those of you who could not come because of COVID-19, I fully understand that.

You will soon hear from me again – hugs

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *