HOLIDAY SPIRIT

Glædelig 3. advent til jer alle. Jeg kan ikke rigtig forstå at datoen allerede hedder den 13. december. Juleaften nærmer sig og året er ved at ringe ud. Trods COVID-19 har Frederik og jeg forsøgt at holde julestemningen oppe i vores lille hjem på Frederiksberg. Vores planer er ændret en del, da det var meningen at vi skulle have besøg af min mor, far, søster og niece i den kommende uge. For mig handler julen utrolig meget om at være sammen med dem man elsker og derfor er det lidt ensomt at sidde langt fra familien i denne tid. Jeg ser derfor utrolig meget frem til at komme hjem og fejre juleaften i Jylland.

Heldigvis har Frederik og jeg en tæt lille kreds af venner, som nærmest er blevet vores familie i København. I fredags så vi Daniel og Mette og i dag skal vi se Emilie og Christian og Valdemar. Jeg bliver helt glad ved tanken om at vi har så utrolig gode venner.

//Happy 3rd Advent to you all. I can not really understand that the date is already named December 13th. Christmas Eve is approaching and the year is ringing out. Despite COVID-19, Frederik and I have tried to keep the Christmas mood up in our small home in Frederiksberg. Our plans have changed a lot as we were supposed to have visits from my mom, dad, sister and niece in the coming week. For me, Christmas is very much about being with those you love and therefore it is a bit lonely to sit far away from family during this time. I am therefore incredibly looking forward to coming home and celebrating Christmas Eve in Jutland.

Fortunately, Frederik and I have a close circle of friends who have almost become our family in Copenhagen. Last Friday we saw Daniel and Mette and today we will see Emilie and Christian and Valdemar. I am absolutely delighted at the thought that we have such incredibly good friends.

Når man snakker om venner, som er familie, er jeg utrolig stolt over, at min veninde Pernille har spurgt om jeg vil være fadder til hende og Ludvigs lille smukke datter, Nora. Det er så dejligt at være en del af hinandens liv, selvom hun bor i Aarhus og jeg i København. Jeg håber at vi kan se mere til hinanden i 2021.

Jeg vil tage tøj på og gøre mig klar til at ”fejre” 3. advent. Få en dejlig søndag – Kram

//When talking about friends who are family, I am incredibly proud that my friend Pernille has asked if I want to be the sponsor of her and Ludvig’s little beautiful daughter, Nora. It’s so nice to be a part of each other’s life, even though she lives in Aarhus and I in Copenhagen. I hope we can see more of each other in 2021.

I want to put on clothes and get ready to “celebrate” 3rd Advent. Have a nice Sunday – Hugs

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *