GERANIUM

Frederik og jeg fejrede 2 måneders dag som gifte, Frederiks 27 års fødselsdag og køb af en ny lejlighed med en speciel middag på Geranium. Det var en helt fantastisk oplevelse som overgår alle spiseoplevelser vi begge to har haft hidtil. Vi blev placeret ved et bord i køkkenet, så vi kunne følge med hvordan maden blev tilberedt og pyntet til perfektion. Bordet var placeret for sig selv, så det føltes som om, at vi var de eneste på restauranten, hvilket kun gjorde oplevelsen mere intim og personlig.

//Frederik and I celebrated 2 months day as married, Frederik’s 27th birthday and the purchase of a new apartment with a special dinner at Geranium. It was an absolutely fantastic experience that surpasses all the dining experiences we have both had so far. We were placed at a table in the kitchen so we could follow how the food was prepared and decorated to perfection. The table was set to itself so it felt like we were the only ones at the restaurant, which only made the experience more intimate and personal.

Vi fik 17 retter inspireret af efteråret med vin til. Geranium har en vinmenu “Rare & Unique” til 16.000 kr. per. person, men ingen af os havde lyst til at få klippet dankortet, så der måtte vi pænt takke nej tak og efterspørge noget vin til meget, meget mindre penge. Til trods for at vinen hverken var rare eller unique, var den helt fantastisk og som aftenen skred frem, mærkede jeg da også procenterne. Jeg måtte lige give mig selv en lille pep-talk i spejlet på badeværelse, så jeg turde gå tilbage til vores bord uden af snuble på det også lidt glatte gulv.

//We got 17 dishes inspired by autumn with wine. Geranium has a wine menu “Rare & Unique” for DKK 16,000 per.person, but none of us wanted to get the Dankort cut, so there we had to nicely say no thank you and demand some wine for much, much less money. Despite the fact that the wine was neither nice nor unique, it was absolutely fantastic and as the evening progressed, I also felt the percentages. I just had to give myself a little pep talk in the bathroom mirror so I dared to go back to our table without stumbling on that also slightly slippery floor.

Aftenen fløj afsted og inden vi havde set os om, havde vi spist mad og drukket vin i over 4 timer.

//The evening flew by and before we knew it we had eaten food and drunk wine for over 4 hours.

Trods et underligt år 2020, må jeg nogle gange nive mig i armen for at være sikker på, at 2020 også har været året, som har givet mig nogle helt fantastiske oplevelser og været året, hvor flere af mine drømme er gået i opfyldelse. Det er sådan en aften som denne, hvor Frederik og jeg sidder og snakker om hvor heldige vi føler os og hvor taknemlige vi er for vores liv.

Hvad er det bedste der er sket for dig i 2020?

I hører snart fra mig igen – kram

//Despite a strange year 2020, I sometimes have to nibble on my arm to be sure that 2020 also has been the year that has given me some absolutely amazing experiences and been the year where several of my dreams have come true. It’s an evening like this, where Frederik and I sit and talk about how lucky we feel and how grateful we are for our lives.

What is the best thing that has happened to you in 2020?

You will soon hear from me again – hugs

MONDAYS BOOST: ALL YOU NEED TO KICKSTART THIS FALL SEASON

Morning,

Looking out the window, it can be determined that fall has officially arrived in Denmark. To me, this time of year often result in me having a hard time getting up in the morning. Being my own boss and being accountable to myself only, it really requires self-discipline to resist all the temptations sneaking up throughout a whole day. I’ve tried various methods in order to gain the best outcome from a workday, but I still have quite a distance from thought to action! To elaborate a bit further on this, I have tons of things I want to accomplish throughout a work day, but as the day passes, I realize there’s often a lot I haven’t been able to tick off my list.
Being honest to myself, the explanation for this cannot always be justified by a lack of hours in a day, but also due to procrastination … a phenomenon I suppose we all are familiar with at times. Personally, I think the best to do in a situation like this is to evaluate upon the schedule for the day, and whether it is realistic or needs to be adjusted. And when the day is over, it’s crucial to focus upon what went well. Doing so will keep your conscious clear, and you can go to bed without a feeling of guilt.

However, one thing I’ve managed to keep up when I feel a bit low on energy a tiny bit ill, is my ginger shots. Such vitamin bombs! After one week with a shot each morning, it feels like the whole of my immune system has been kickstarted. In order to manage a busy day, it’s important to me with small things such as this which pays of in the long run. Therefore, I’ve started this Monday by making a large portion of gingers shots! The recipe is actually so simple as well, that it’s almost embarrassing to refer to it as a recipe.

“Recipe”

  • Slice the lemons and ginger
  • Cook the lemons, ginger and honey together with water in a pot. (Consider including a lime if you like a strong lime-flavor)
  • Let the water simmer for 30 minutes until it has a strong taste
  • Use a sieve to remove the lemons and ginger, leaving only the water/juice. 
  • Pour it into a bottle and into your refrigerator.

Enjoy!

// Godmorgen,

Man kan efterhånden fastslå, at efteråret har ramt Danmark. For mig indebærer denne årstid også, at jeg har lidt svært ved at stå op når uret ringer om morgenen. Når man er sin egen chef og man kun står til regnskab for sig selv, kræver det virkelig selvdisciplin at modstå alle de fristelser der sniger sig op på én i løbet af en dag. Jeg har indført en del tiltag i mit liv for at få mest muligt ud af mine arbejdsdag, men der er stadigvæk laaaangt fra tanke til handling! Med dette mener jeg, at jeg har en masse ting som jeg gerne vil opnå i løbet af en arbejdsdag, men når dagen så er slut, indser jeg, at det ikke er alting jeg har fået gjort.
Hvis jeg skal være ærlig overfor mig selv, ligger forklaringen ikke altid i, at jeg ikke havde tid nok i løbet af dagen, men i ligeså høj grad mangel på vilje sammen med en masse overspringshandlinger … en fælde vi vel alle falder i engang imellem. Personligt tror jeg det bedste vi kan gøre i sådan en situation, er at vurdere det skema vi har lagt for dagen, om det er realistisk eller om det måske skal justeres en smule. Når dagen så er slut, må man fokusere på hvad der gik godt. Dermed går man ikke i seng med en dårlig samvittighed eller skyldfølelse.

En ting jeg dog har formået at holde fast i, når jeg føler mig lidt sløj eller når jeg er lav på energi, er mine ginger shots. Sikke vitaminbomber! Efter en uge med et enkelt shot om morgenen, føles det som om, at hele mit immunforsvar er blevet kickstartet. For at kunne overskue en travl hverdag, er det for mig vigtigt at gøre nogle små tiltag, som kan gøre en masse godt for mig i det lange løb. Jeg har derfor startet denne mandag med at lave en ordentlig r*vfuld ginger shots. Opskriften er faktisk så enkel at jeg synes det er helt pinligt at kalde det en opskrift.

“Opskrift”

  • Skær citroner og ingefær
  • Kog citroner, ingefær og honning sammen med vand i en gryde. (kom evt. en lime i hvis du kan lide en kraftige limesmag).
  • Lad vandet simre i 30 minutter til vandet har en kraftig smag
  • Si de kogte citroner og ingefær fra, således at der kun er ren saft tilbage.
  • Kom vandet på flaske og stil det i købeskabet

Enjoy!

“L” STANDS FOR “LOVE” AND “A” STANDS FOR “ANYTHING RELATED TO FOOD” – PART 1

We have gradually been eating ourselves through all of LA, and I’m actually impressed with how much food I can have in my stomach. But, as the saying goes, practice makes perfect – and I must say that I have had tons of opportunities for practice in recent days. These pictures are from the beginning of our vacation when we took a trip to Venice Beach. Here, we had lunch at The Butcher’s Daughter. And WOW that was good – I think maybe I’ve tasted the world’s best avocado toast. If I had the possibility to import one thing with me back to Denmark, I think the avocado toast from Butcher’s Daughter would go straight into my suitcase. In addition to this, they also make amazing freshly squeezed juice and many other delicious dishes. I would definitely recommend a visit if you are in LA or NYC.

To Denmark, I have only one thing to say: “We need more avocado toast like this!!” I look forward to seeing Jutland and Zealand serving lots of avocado toast on the menus. 😀

Have a really good day.

Hugs

// Vi har efterhånden fået spist os igennem hele LA, og jeg er faktisk imponeret over, hvor meget mad jeg kan have i min mave. Men som man siger, så gør øvelse mester, og jeg må i hvert fald sige, at jeg har fået rig mulighed for at få øvelse de seneste dage… Faktisk er disse billeder fra starten af vores tur, hvor vi tog en dag ned til Venice Beach. Her spiste vi frokost ved The Butcher’s Daughter. WOW det var godt – jeg tror muligvis, at jeg har smagt jordens bedste avocado toast. Kunne jeg importere én ting med mig hjem til Danmark, tror jeg avocado toast fra Butcher’s Daughter ville ryge lige ned i kufferten. Ud over det, laver de også utrolig gode juices og mange andre lækre retter. Jeg vil helt klart anbefale et besøg, hvis du er i LA eller NYC.

Til Danmark har jeg kun én ting at sige: “We need more avocado toast like this!!” Jeg ser frem til at komme til Jylland og Sjælland og se en masse avocado toast på menuen. 😀

Få en rigtig god dag.

Knus

VEGAN??

Good evening,

For some time, I have shown a greater interest in a vegan lifestyle. When I moved into an apartment with a girlfriend of mine, none of us wanted to spend time in the kitchen. Therefore, I automatically ate less meat in my every day life. But in recent years, my curiosity towards meat and the influence it has on the body, has become bigger and bigger. I’ve been a little skeptical about the subjectbecause I felt that it might be a trend that one should be part of because “vegan has become the new black”. In addition to this, I connected being vegan to the people who blame others for eating meat, as they point to you claiming you have no empathy in your body.

However, my view changed when I saw the Netflix documentary ‘What the Health’. I think it was a very informative documentary. Of course, I must emphasize that I am aware they have an agenda with the documentary it is not 100% objective. Despite this, I changed my view of what a vegan lifestyle entails when I gained new knowledge of what meat does to my bodyand how a causality between meat and the degree of your health has been found.

I do not know if it’s just me but obtaining a 100% vegan lifestyle is very hard to achieve in practice! One thing is that I cannot eat meat – I can give that up. But to think about whether there is butter and eggs inside my breadand almost every dish at a restaurant is a completely different matter. I can feel that I’m not used to this lifestyleand that I might fall back to a diet that consists primarily of “no meat in my every day life”. I hope I will get better over time, and I hope I’ll be an eagle in a kitchen soon, being able to put a bunch of delicious vegan dishes together soon! Please, do feel welcome to send links to good vegan blogs if you know someAlso, I would like to hear if you have made some thoughts about a vegan lifestyle yourselves?

Hugs

// Godaften,

Jeg har i noget tid vist en interesse for en vegansk livsstil. Da jeg flyttede i lejlighed sammen med min veninde, for snart 4 år siden, gad ingen af os at bruge lang tid i køkkenet. Derfor blev det automatisk til mindre kød i hverdagen. Inden for de seneste år er min nysgerrighed over for kød og dets påvirkning på kroppen blevet større og større. Jeg har været lidt splittet omkring en vegansk kost, da jeg følte at det var en trend som man skulle være med på fordi” vegansk pludselig var det nye sort”. Derudover forbandt jeg det at være veganer med de mennesker der står og bebrejder andre mennesker for at spise kødog at man som kødspiser, ikke har éempatisk gen i kroppen.

Mit syn på emnet ændrede sig imidlertid, da jeg så Netflix dokumentaren What the Health. Jeg synes det er en meget oplysende dokumentar. Hertil skal det selvfølgelig understreges, at jeg godt ved, at de har et budskab med dokumentaren, og at dokumentaren af denne grund ikke er 100% objektiv. Med denne tanke i baghovedet kom jeg alligevel til at ændre mit syn på en vegansk livsstil, da jeg fik en ny viden om, hvordan kød påvirker din krop, og hvordan der er fundet en kausalitet mellem kød og graden af dit helbred.

Jeg ved ikke om det bare er mig, men en 100% vegansk livsstil er simpelthen svær at opnå i praksis! Én ting er, at jeg ikke må spise kød – det kan jeg godt opgive – men at man skal tænke over hvorvidt der er smør og æg i sit brødog ikke mindst hver enkelt ingrediens i en ret på en restaurant… Det er en helt anden sag. Der kan jeg godt mærke, at jeg ikke er vant til denne livsstilog at jeg måske kunne falde tilbage til en kost blot består af “intet kød i hverdagen”. Jeg håber det bliver bedre med tiden, og så håber jeg, at jeg snart bliver en ørn i et køkken, således at jeg kan bikse en masse lækre veganske retter sammen. Send gerne links til gode veganske blogs hvis I kender nogle. Derudover vil jeg gerne høre om I har gjort jer nogle tanker omkring en vegan livsstil?

Knus

NANSENSGADE

Good morning,

We are already in the middle of a new week and the days fly by as always. The past couple of days, Frederik and I have spent on Fyn, where we got a lot of great pictures of some super cool and beautiful autumn shoes (post coming up later). It’s always fun to take pictures and be creative, but personally, I also love the process after in which I get the opportunity to sit for myself and correct the colors, etc.

After some fun days away, it is always great to come back to Copenhagen. Yesterday evening was spent with my “long lost friend”, Louise. We got to know each other in the US when we both worked as Au Pairs for a year. We traveled a lot and have so many funny stories and memories together!!

Yesterday, we met at Sticks ‘n’ Sushi in Nansensgade, Copenhagen. The sushi was delicious as always, but I would really like to give a little attention to the street it was located on… I realised that I am still “new in town” after +3 years since I have first been introduced to this street now. There was so much life and up and down the street, we were surrounded by cozy cafes, wine bars and eateries. It’s definitely a place I want to explore some more!

Today is another day in the office, but I’m still pretty hyped so it does not really matter.
Have a great day!

Hugs

//Godmorgen,

Endnu en uge er i fuld gang, og dagene flyver afsted som altid. De seneste par dage har Frederik og jeg tilbragt på Fyn, hvor vi fik en masse gode billeder af nogle super lækre efterårssko (indlæg kommer senere). Det er altid sjovt at tage billeder og være kreativ, men personligt elsker jeg også processen efter, hvor jeg får mulighed for at sidde for mig selv og rette farverne mm.

Efter nogle virkelig gode og sjove dage afsted, var det også rart at komme hjem til København igen. Aftenen i går blev tilbragt med min “long lost friend”, Louise. Vi lærte hinanden at kende i USA, hvor vi begge var Au Pairs i et år. Vi rejste meget og har virkelig mange sjove historier og minder sammen!!

I går mødtes vi på Sticks ‘n’ sushi i Nansensgade, København. Sushien var lækker som altid, men jeg vil egentlig gerne give lidt opmærksomhed til gaden hvor restauranten ligger… Jeg kan godt mærke at jeg stadigvæk er “ny i byen” efter +3 år, når jeg først har fået øjnene op for sådan et hyggeligt område nu. Op og ned ad gaden var der så meget liv, og smæk fyldt med hyggelige cafeer, vinbarer og spisesteder. Det er helt sikkert et sted jeg skal udforske megetmere!

I dag er endnu en dag på kontoret, men jeg er stadigvæk ret hyped, så det gør egentlig ikke så meget.
Få en god dag!

Knus

BREAKFAST IS SERVED

Good morning, breakfast is served! I love those mornings where you have time to make a nice breakfast and enjoy it in good company. What a great way to greet the weekend. I’m trying to get some stuff done at home before heading out the door to find a little inspiration to the coming week.

I’m really looking forward to this weekend where I’m celebrating two friends birthday. Since we went to school together this means I get to see a lot of my friends whom I have missed this summer <3

Have a great Friday everyone

// Godmorgen, morgenmaden er serveret! Jeg elsker de morgener, hvor der er tid til at lave lækker morgenmad og nyde det i godt selskab. Sikke en god måde at byde weekenden velkommen på! Jeg prøver at få ordnet nogle forskellige ting herhjemme, inden jeg smutter ud af døren for at finde lidt inspiration til hverdagen.

Jeg ser frem til weekenden, hvor to af mine venner holder fødselsdagsfest. Da det er venner fra studiet betyder det, at jeg får en skøn aften med mange af mine venner og veninder, som jeg ellers har savnet utrolig meget hen over sommeren <3

Få en god fredag allesammen 

LUNCH IN PARIS

Lunch in Paris

Lunch in Paris

Finally, we have arrived and now it’s time for some lunch in Paris. We found this cute little place close to where we are staying. I wouldn’t exactly say that our first meal in Paris was French cuisine, but personally, I don’t like snails anyway – lol, of course I know that the French serve more than snails.

After an early morning, traveling and 30 Celsius degrees outside, we both wanted something light and fresh, so we found this place where that makes great organic salads and fresh squeezed juice. It was very good and the people serving were very kind.

With a full stomach, it’s now time to explore the city of love.

Hugs

// Endelig er vi ankommet til Paris, og nu er det tid til lidt frokost. Vi fandt hurtigt en lille cafe, som ligger super tæt på, hvor vi bor. Jeg kan ikke ligefrem påstå at vores første måltid i Paris er fra det franske køkken, men personligt kan jeg heller ikke lide snegle – lol, jeg ved selvfølgelig godt, at det franske køkken har mange andre lækre delikatesser.

Efter et tidligt wake-up call, en flyvetur og 30 graders varme, ønskede vi begge et let og frisk måltid. Derfor faldt vi for dette sted, hvor de serverer lækre økologiske salater sammen med en friskpresset juice. Maden smagte virkelig godt, og personalet var virkelig venlige til at betjene os godt.

Med en tilpas mæthedsfølelse er det nu tid til at udforske the city of love.

Knus

MY BOOST WEEK

I sidste uges indlæg skrev jeg, at jeg ville booste for at få energiniveauet op ovenpå en hård og lang eksamensperiode. Når jeg er i stressede perioder, er det ofte de sunde rutiner der ryger først. De 8 timers søvn bliver til 5, og den varierede kost erstattes med hvad der end måtte være i køleskabet. Dette kan mærkes på kroppen, og til tider kan det også ses på min hud. Derfor besluttede jeg mig for at afprøve en boostuge, så jeg hurtigt kunne komme tilbage til mit normale energiniveau. Og hold nu helt fast, hvor har det været effektivt! Det har hjulpet både på overskuddet, humøret, kroppen og huden. De trætte øjne er blevet erstattet med et smil, og nu kan jeg igen se frem til sjove og eventyrlige rejser.

Eftersom dette lille eksperiment har vist sig at have sådan en positiv effekt på mig, har jeg besluttet mig for at indføre dette som et ritual efter pressede perioder. Det skal tilføjes, at jeg har lavet lidt research – men jeg har ikke været i kontakt med nogle professionelle. Da min krop og mit helbred har været udgangspunktet, er nedenstående skema lavet ud fra, hvad min krop havde af behov på daværende tidspunkt. Nedenunder har jeg vedhæftet en kort gennemgang af mine måltider, og en inspirationsvideo til min friskpresset morgenjuice.

Dagene bestod således af følgende:

07.00 – Stå op

08.00 – Friskpresset juice + zink og magnesium vitaminer

09.00 – Træning

11.00 – Smoothie med vegan proteinpulver

13.30 – En grøn salat

16.00 – En lille snack (nødder, bær o.l.)

18.30 – Aftensmad (laks eller kylling med salat)

23.00 – Sove

Knus

// Last week’s post, I told you that I would boost to get my energy level up, after a long and hard Bachelor period. When I’m in stressful periods, it’s often the healthy routine that goes into the bin first. The 8-hour sleep will turn into 5, and the healthy diet will be replaced with whatever is in the fridge. This has an effect on my body, and sometimes it shows on my skin. Therefore, I decided to test a boost week, so that I could quickly get back to my normal energy level. And wow, how effective it has been! It has given me energy surplus, lightened the mood, and positively affected the body and the skin. The tired eyes have been replaced with a smile, and now I can look forward to fun and adventurous travels.

Since this little experiment has been shown to have such a positive impact on me, I have decided to make a habit out of this after stressful periods. It should be added that I have done a little research, but I have not been in contact with professionals. Since my body has been at the center, the following schedule is based on what my body needed at that time. Bellow I have attached a brief summarization of my meals as well as an inspirational video for my freshly squeezed morning juice.

The days consisted of the following:

07.00 – Get up

08.00 – Freshly squeezed juice + zinc and magnesium vitamins

09.00 – Exercise

11.00 – Smoothie with vegan protein powder

13.30 – A green salad

16.00 – A small snack (nuts, berries and the like)

18.30 – Dinner (Salmon or chicken with salad)

23.00 – Sleep

Hugs

LAST DAY OF CELEBRATING MY BACHELOR

Billederne er fra gårsdagens aften med bachelorgruppen og dermed den sidste aften med fejring. Vi besluttede at tage ud og spise på en lækker restaurant; The Market – Italian Kitchen. Her blev serveret lækker italiensk mad og vin i yderst moderne og skønne omgivelser. Aftenen stod på hygge i dejligt selskab. Jeg tror, vi alle tre var enige om, at det var på tide at vi fik en tøseaften med snak, der måtte omhandle alt andet end skolen. Fire timer fløj også hurtigt afsted, men tiden flyver jo, når man er i dejligt selskab, som man siger.

Ellers er det skønt at have sommerferie. Nu er det mandag, og dermed er min boost uge startet. Hver dag starter derfor ud med en friskpresset juice, så kroppen kan få nogle vitaminer. Jeg glæder mig allerede til at skrive et oplæg om dette senere!

Knus

// The pictures above are from yesterday’s evening with my bachelor group, and the last celebratory evening in that regard. We decided to go out and have dinner at a great restaurant; The Market – Italian Kitchen. We were served delicious italian food and wine in quite modern and wonderful surroundings. The idea of the evening was to finally take time to enjoy ourselves. I think I speak for all of us when I say it was about time we had a girls night out, with no talk about thesis or school. Four hours went by in no time, but as the saying goes: time flies in good company!

Now, it’s great to finally be able to enjoy the summer. Monday has come, and with that my boost week has started. I’ll start every morning of this week with a freshly squeezed juice, ensuring that my body gets a vitamin boost. I’m already looking forward to writing a post about this later!

Hugs

THE PERFECT SUMMER DRINK

Sommeren er ankommet, og vejret er helt perfekt – der er ikke meget at klage over! Min veninde lavede denne lækre passionfrugt drink for at fejre afleveringen af vores bachelor og starten på Distortion 2018. Jeg har efterfølgende fået nogle henvendelser om opskriften på IG, og derfor tænkte jeg i stedet at dele den med jer alle sammen:

Passionsfrugt drinks:

⁃ En flaske passions sirup fra Normal
⁃ 1 flaske vodka
⁃ 1 1/2 dansk vand med citrus
⁃ 1 1/2 citron sodavand af en slags
⁃ Citroner, appelsiner og anden god frugt (specielt frosne jordbær er super lækkert)

Bon Appétit

//The summer has finally arrived, and the weather is perfect – there is absolutely nothing to complain about!  The other day, a girlfriend of mine made this delicious passion fruit drink to celebrate handing in our bachelor project, and also the day being the start of Distortion 2018. Since then, some of you have asked me for the recipe on IG – so, I thought I would share it with you all in here:

Passions fruit drinks

⁃ 1 bottle of passions sirup from the store ‘Normal’
⁃ 1 bottle vodka
⁃ 1 1/2 sparkeling water with lemon
⁃ 1 1/2 lemon soda
⁃ Citrus, orange and other berries (especially frozen strawberries were delicious)

Bon Appétit