HAPPY CHRISTMAS

Glædelig jul til jer alle sammen. Jeg håber, at I har haft nogle dejlige dage trods de mærkelige omstændigheder i år. Frederik og jeg holdt vores første jul sammen i Randers i år. Vi gik derfor i isolation i dagene op til, at vi skulle afsted samtidig med, at vi blev testet for COVID-19. Da der pludselig blev snak om, at Storebælt ville lukke ned, valgte vi at tage i isolation i Frederiks families sommerhus på Fyn. Med to negative tests, kørte vi d. 19. mod Randers for at hygge i dagene på til jul.

//Merry Christmas to you all. I hope you had some wonderful days despite the strange circumstances this year. Frederik and I held our first Christmas together in Randers this year. We therefore went into isolation in the days leading up to our departure at the same time as we were tested for COVID-19. When there was suddenly talk that the Great Belt would close down, we chose to go into isolation in Frederik’s family’s cottage on Funen. With two negative tests, we drove on the 19th to Randers to enjoy the days leading up to Christmas.

I min familie er julen en helt speciel tid for de fleste af os, og den medfører derfor også en masse forventninger og følelser med sig. Det er derfor nærmest blevet en tradition, at vi skal have én dag, hvor der er lidt anspændt stemning – Er det mon også sådan i andre familier hen over julen?

//In my family, Christmas is a very special time for most of us, and it therefore brings with it a lot of expectations and emotions. It has therefore almost become a tradition that we should have one day where there is a slightly tense atmosphere – Is it like that in other families over Christmas?

De resterende dage er julen nærmest magisk. I år hjalp vi til med at bage pebernødder, cookies og vaniljekranse. Der blev hygge, slappet af, gået ture, lyttet til julemusik og leget med Nellie.

//The remaining days, Christmas is almost magical. This year we helped bake pepper nuts, cookies and vanilla wreaths.There was fun, relaxing, going for walks, listening to Christmas music and playing with Nellie.

D. 23. kom min bror og hans 2 drenge for at fejre jul med os. D. 26. kørte vi til Odense for at sige glædelig jul til Frederiks mor og Finn. Det har været utrolig dejligt at kunne samle den nærmeste familie i år og tilbringe julen med dem vi elsker. Vi har passet godt på hinanden og vi er derfor alle blevet testet og har fået vores resultat inden vi har været sammen.

//D. 23. my brother and his 2 boys came to celebrate Christmas with us. On the 26th we drove to Odense to say Merry Christmas to Frederik’s mother and Finn. It has been incredibly nice to be able to gather the closest family this year and spend Christmas with those we love. We have taken good care of each other and we have therefore all been tested and got our result before we have been together.

Nu er vi taget tilbage i sommerhus for at fejre nytår sammen med Emilie, Christian og baby V.

//Now we are back in the cottage to celebrate New Year with Emilie, Christian and baby V.

Godt nytår fra mig og pas godt på hinanden.

//Happy New Year from me and take good care of each other.

NEW KITCHEN INSPIRATION

Som jeg har skrevet i et tidligere indlæg, har Frederik og jeg købt en ny lejlighed sammen på Frederiksberg, som vi skal flytte ind i, i foråret 2020. Vi glæder os utrolig meget, da vi nu har fået os en base for de næste 3-5 år.

Vi flyttede sammen ind i vores nuværende lejlighed på Frederiksberg for 3 år siden efter, at Frederik havde boet i London, og vi sammen havde boet i Stockholm i 6 mdr. i forbindelse med min studiepraktik. Siden er vi blevet mere og mere forelsket i området, og alt hvad Frederiksberg har at byde på. Det er helt perfekt til os og vores behov, da vi begge to kan lide at bo centralt, men ikke vil bo midt i gågaden. Det er som en hyggelig by i byen, hvor vi har Frederiksberg have, et dejligt cafemiljø, vores skole og metro inden for 50 meter.

Derfor besluttede vi os i sommers for at kigge efter en større lejlighed i samme område. Efter lidt tids søgen og midt i en crazy COVID-19 boligmarkedssituation fandt vi en lejlighed 150-200 meter væk fra hvor vi bor nu. Den nye lejlighed er det, som vi har gået og drømt om og den er næsten lige til at flytte ind i. Den største forandring bliver, at vi gerne vil koble gang og køkken sammen, så vi får en form for køkken-alrum Vi skal derfor vælte en lille væg og indsætte et nyt køkken. Både Frederik og jeg er derfor gået på jagt efter køkkeninspiration. Frederik er blevet vild med mørke trækøkkener, og efter at han har sendt mig nogle billeder må jeg da give ham ret. Jeg har derfor været i gang med den store pinterestsøgning for at se hvad der er muligt inden for rimelighedernes grænser.

Jeg glæder mig til at holde jer opdateret om vores køkkenprojekt og ikke mindst til at se hvor vi ender.

Skriv endelig jeres ‘must have’, tips og ideer til et køkken.

God mandag aften – kram

//As I have written in a previous post, Frederik and I have bought a new apartment together in Frederiksberg, which we will move into in the spring of 2020. We are very much looking forward, as we have now got a base for the next 3 -5 years.

We moved into our current apartment in Frederiksberg together 3 years ago after Frederik had lived in London, and we had lived together in Stockholm for 6 months in connection with my study internship. Since then, we have become more and more in love with the area, and all that Frederiksberg has to offer. It is absolutely perfect for us and our needs as we both like to live centrally but do not want to live in the middle of the pedestrian zone. It is like a cozy town in the city, where we have Frederiksberg garden, a nice cafe environment, our school and metro within 50 meters.

Therefore, we decided this summer to look for a larger apartment in the same area. After some time searching and in the middle of a crazy COVID-19 housing market situation, we found an apartment 150-200 meters away from where we live now. The new apartment is what we have been dreaming about and it is almost ready to move into. The biggest change will be that we want to connect the hallway and the kitchen together, so we get a kind of kitchen-dining room. therefore topple a small wall and insert a new kitchen. Both Frederik and I have therefore gone in search of kitchen inspiration. Frederik has fallen in love with dark wooden kitchens, and after he has sent me some pictures, I have to agree with him. I have therefore been in the process of the big Pinterest search to see what is possible within reason.

I look forward to keeping you updated on our kitchen project and not least to see where we end up.

Finally, write your ‘must have’, tips and ideas for a kitchen.

Good Monday night – hugs

TO BE TRUE TO ONESELF

Jeg har længe gerne ville skrive dette indlæg, men det er først nu, at jeg rigtig føler mig tryg og bekvemt ved at sætte ord på mine tanker. Efterhånden nærmer jeg mig afslutningen af min kandidat og jeg begynder at kunne mærke angsten for, at jeg for første gang i mit liv ikke har en plan. Når venner og bekendte spørger mig hvad jeg gerne vil lave efter mit studie, kan jeg mærke hvordan min hjerne arbejder på højtryk for at skifte emne. Det handler ikke om, at jeg ikke har drømme og mål. For mig handler det om, at jeg har svært ved at stå frem og fortælle mine nære og kære om mine drømme i skræk for, at de skal dømme mig bag min ryg.

Med tiden har jeg måtte erkende, at jeg er min egen værste fjende. Jeg lader mig begrænse af frygten for mine venners og families holdninger til mig i stedet for at tænke, at hvis de kan lide mig, vil de forhåbentlig også støtte mig i at nå mine mål og drømme. Ønsker vi ikke det bedste for dem vi holder af?

Måske ikke altid… Med tiden har jeg også måtte erkende, at nogle af mine venner har svært ved at ønske det bedste for mig. Jeg tror ikke, at det har noget med mig personligt at gøre, men at det er en meget dansk ting at være kritiske og negative. Jeg ved, at jeg langt fra er den eneste som har følt, at vennerne ikke rigtig støttede i starten, men så snart folk fik succes ville alle gerne være med.

//I have long wanted to write this post, but it is only now that I really feel safe and comfortable putting words to my thoughts. Gradually, I approach the end of my graduate and I begin to feel the anxiety that, for the first time in my life, I do not have a plan. When friends and acquaintances ask me what I would like to do after my studies, I can feel how my brain works at high pressure to change subject. It’s not about me not having dreams and goals. For me, it’s about having a hard time standing up and telling my near and dear ones about my dreams in fear that they will judge me behind my back.

Over time, I have had to admit that I am my own worst enemy. I let myself be limited by the fear of my friends’ and family’s attitudes towards me instead of thinking that if they like me, they will hopefully also support me in achieving my goals and dreams. Do we not wish the best for those we care about?

Maybe not always … Over time, I have also had to admit that some of my friends have a hard time wishing the best for me. I do not think that it has anything to do with me personally, but that it is a very Danish thing to be critical and negative. I know I’m far from the only one who has felt that friends did not really support in the beginning, but as soon as people were successful, everyone wanted to join.

Til trods for, at det er meget ubekvemt for mig at blive spurgt ind til min fremtid, har det også gjort, at jeg har været tvunget til at mærke efter hvad der faktisk gør mig glad. Ikke den umiddelbare glæde ved at folk kan lide mig, glæde ved at tjene penge eller glæde ved at folk anser min karriere som succesfuld, men glæden inden i mig. Jeg har altid haft en kreativ side samt en side, hvor jeg har brug for at udtrykke mig samtidig med at jeg altid har forsøgt at gemme den væk. Da jeg var yngre skjulte jeg, at jeg gik til klaver, sang, ballet og at jeg kunne lide at male – det var ikke noget jeg var stolt over, fordi jeg vidste at mine venner ville synes at “jeg prøvede at være noget, som jeg ikke var”. I dag kan jeg blive helt ked af tanken om, at jeg har skjult så mange sider af mig selv og at jeg ikke bare kunne være som jeg er.

I en alder af snart 27 år er jeg endnu ikke der, men jeg er bevidst om, at jeg har ansvaret for at få mine egne drømme til at gå i opfyldelse og at jeg må være tro mod mig selv for at kunne være glad. Med babystep bevæger jeg mig mod et punkt, hvor jeg kan være stolt over min blog, turde lægge billeder op på min instagram, fortælle mine venner og familie om mine drømme og give en langefinger til dem som ikke ønsker mig succes.

Jeg er stolt over mig selv, at jeg langt om længe har taget mig mod til at skrive dette.

I hører snart fra mig igen – kram

//Despite the fact that it is very inconvenient for me to be asked into my future, it has also meant that I have been forced to feel for what actually makes me happy. Not the immediate joy of people liking me, the joy of making money, or the joy of people considering my career successful, but the joy within me. I have always had a creative side as well as a side where I need to express myself while always trying to hide it away. When I was younger I hid that I went to piano, singing, ballet and that I liked to paint – it was not something I was proud of because I knew my friends would think that “I was trying to be something that I was not “. Today, I can get completely upset at the thought that I have hidden so many sides of myself and that I could not just be who I am.

At the age of almost 27, I am not there yet, but I am aware that I have the responsibility to make my own dreams come true and that I must be true to myself in order to be happy. With babystep, I move towards a point where I can be proud of my blog, dare to post pictures on my instagram, tell my friends and family about my dreams and give a long finger to those who do not wish me success.

I’m proud of myself that I’ve finally got the courage to write this.

You will hear from me again soon – hugs

GERANIUM

Frederik og jeg fejrede 2 måneders dag som gifte, Frederiks 27 års fødselsdag og køb af en ny lejlighed med en speciel middag på Geranium. Det var en helt fantastisk oplevelse som overgår alle spiseoplevelser vi begge to har haft hidtil. Vi blev placeret ved et bord i køkkenet, så vi kunne følge med hvordan maden blev tilberedt og pyntet til perfektion. Bordet var placeret for sig selv, så det føltes som om, at vi var de eneste på restauranten, hvilket kun gjorde oplevelsen mere intim og personlig.

//Frederik and I celebrated 2 months day as married, Frederik’s 27th birthday and the purchase of a new apartment with a special dinner at Geranium. It was an absolutely fantastic experience that surpasses all the dining experiences we have both had so far. We were placed at a table in the kitchen so we could follow how the food was prepared and decorated to perfection. The table was set to itself so it felt like we were the only ones at the restaurant, which only made the experience more intimate and personal.

Vi fik 17 retter inspireret af efteråret med vin til. Geranium har en vinmenu “Rare & Unique” til 16.000 kr. per. person, men ingen af os havde lyst til at få klippet dankortet, så der måtte vi pænt takke nej tak og efterspørge noget vin til meget, meget mindre penge. Til trods for at vinen hverken var rare eller unique, var den helt fantastisk og som aftenen skred frem, mærkede jeg da også procenterne. Jeg måtte lige give mig selv en lille pep-talk i spejlet på badeværelse, så jeg turde gå tilbage til vores bord uden af snuble på det også lidt glatte gulv.

//We got 17 dishes inspired by autumn with wine. Geranium has a wine menu “Rare & Unique” for DKK 16,000 per.person, but none of us wanted to get the Dankort cut, so there we had to nicely say no thank you and demand some wine for much, much less money. Despite the fact that the wine was neither nice nor unique, it was absolutely fantastic and as the evening progressed, I also felt the percentages. I just had to give myself a little pep talk in the bathroom mirror so I dared to go back to our table without stumbling on that also slightly slippery floor.

Aftenen fløj afsted og inden vi havde set os om, havde vi spist mad og drukket vin i over 4 timer.

//The evening flew by and before we knew it we had eaten food and drunk wine for over 4 hours.

Trods et underligt år 2020, må jeg nogle gange nive mig i armen for at være sikker på, at 2020 også har været året, som har givet mig nogle helt fantastiske oplevelser og været året, hvor flere af mine drømme er gået i opfyldelse. Det er sådan en aften som denne, hvor Frederik og jeg sidder og snakker om hvor heldige vi føler os og hvor taknemlige vi er for vores liv.

Hvad er det bedste der er sket for dig i 2020?

I hører snart fra mig igen – kram

//Despite a strange year 2020, I sometimes have to nibble on my arm to be sure that 2020 also has been the year that has given me some absolutely amazing experiences and been the year where several of my dreams have come true. It’s an evening like this, where Frederik and I sit and talk about how lucky we feel and how grateful we are for our lives.

What is the best thing that has happened to you in 2020?

You will soon hear from me again – hugs

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Christmas

Family

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.

Nu er det efterhånden over et år siden, at jeg sidst var aktiv på min blog, og hold nu op der er sket meget siden sidst. Jeg undskylder for min lange pause, men jeg var desværre kørt sur i blog og billeder. Efter et års pause og en masse fantastiske oplevelser har jeg nu fået lysten tilbage.

Som sagt er der sket rigtig meget i 2019, men vigtigst af alt er, at Frederik og jeg skal giftes i 2020. Det er stadigvæk en uvirkeligt tanke, at vi snart skal giftes. Jeg kommer til at tænkte tilbage på Anja og Viktor filmen nr. 3, hvor Malene råber: JEG SKAL GIFTES, JEG SKAL GIFTES! Det har været mig i 8 måneder nu, hæhæ. Jeg skriver et indlæg om forlovelsen og giver en lille status opdatering i forhold til bryllupsplanlæsning.

Derudover er jeg startet på min kandidatuddannelse på CBS, hvor jeg studerer Cand.merc.(psyk). Det første semester har været med blandet følelser. Egentlig er jeg utrolig glad for at være tilbage og få noget rutine i min hverdag, men med min opstart er jeg også begyndt at tænke meget på, hvad der skal ske efter studiet. Nogle dage kan jeg være helt afklaret med alting og andre dage fortryder jeg alting og stiller spørgsmålstegn ved alle mine valg… Jeg prøver at holde hovedet koldt og få det meste ud af de sidste 2 år som studerende – det er jo trods alt mit eget valg.

Jeg vil hygge mig de sidste par dage med familien i Jylland, inden turen går tilbage til København.

Godt nytår og pas på jer selv.

Kram herfra 

Tivoli Copenhagen

IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS

It’s beginning to look a lot like Christmas. Around this holiday it’s all about snuggling up and getting cozy. It is time to find the blanket, pour yourself a cup of hot coco and enjoy a great Christmas movie.

I have a list of movies that I watch every Christmas – I thought that I would share it with you guys:

– Home Alone 1+2
– Far til fire I sneen (Danish movie)
– Frk. Nitouche (Danish movie)
– The Holiday
– The Santa Clause 1+2+3
(In Danish, it’s ‘Tror du på Julemanden’)

As you can probably tell, I am looking forward to Christmas. Please write your favourite Christmas movie so I can watch it during December.

Hugs

// Julen begynder for alvor at nærme sig. På denne tid af året, står den på max putte og hygge. Det er tid til at finde uldtæppet frem, skænke sig selv en kop varm kakao og nyde en god julefilm.

Jeg tænkte, at jeg ville dele min liste over julefilm med, som jeg ser hvert år:

– Home Alone 1+2
– Far til fire I sneen (Danish movie)
– Frk. Nitouche (Danish movie)
– The Holiday
– The Santa Clause 1+2+3
(In Danish, it’s ‘Tror du på Julemanden’)

Som du sikkert kan regne ud, ser jeg virkelig frem til julen. Please skriv dine yndlingsjulefilm i kommentaren, så jeg kan udvide min filmliste hen over december.

Knus

I’VE GOT 99 PROBLEMS – BUT SOCIAL MEDIA DOESN’T HAVE TO BE ONE

The other day I read an Instagram post, which really got stuck inside my head. It was from a friend of mine, whom expressed how important she believes it is to be yourself on social media – whether it generates like or not. As a starting point, I see where she is coming from. Also, I find it to be a very interesting debate that has gotten a lot of attention in relation to the rise of social media. About how hard it can be to live up to the expectations of the perfect world, which we are all trying to take part in. However, I’d argue that these expectations existed long before social media became a thing.

Of course, there are many things to improve, adjust or even remove from the various social media sites. But, as this is not possible for us as single individuals to fix this, we can work towards getting the best out of the different platforms ourselves, while simultaneously shutting out the bad energies (by for example unfollowing the people giving you a bad conscience, etc.).

On a personal level, social media have given me not only the opportunity to dream, but also the courage to work towards my dreams. YouTube is a place in which I continually find inspiration, learn a lot of new things and also develop myself. I believe that my big interest in the various media platforms have helped making me capable of having a more nuanced view towards what I see online. When I see a picture of a perfect girl, I don’t get angry, thinking she’s trying to make the world a worse place. Instead, I admire her because I know how much work and dedication she has put into her photos. I tell myself, that she has probably taken 100 photos just to get three decent ones, which she afterwards has put several hours into retouching. All of this, in order for the pictures to be as magical as she wished for, and for the photos to play together in harmony with her existing portfolio on Instagram. I also let myself know, that even though she looks happy in the moment the picture was taken, she (just as everyone else) has bad days, in which she feels insecure about herself.

Of course, she could also post pictures of when she’s feeling down. But I don’t believe she has to, as we all should naturally be aware that she is human like the rest of us and possesses the same feelings. Personally, I would be incredibly sad if people would demand that I walk down the main shopping street of Copenhagen while crying. For that very same reason, I would not criticize the ones who refuse to put up these types of pictures onto their social media. Of course, I have a great amount of respect for those who do – but do know, that you should not feel forced to do make these posts. The reason being, that we already know you cry like the rest of us.

I’m writing this post, as I’m afraid some people might sit at home and blame me for making the world a worse place, due to me retouching my photos and not crying on a livestream. That I’m being accused of being superficial and fake. To you who follow me, know that the purpose of my channels is to inspire as many as I can to both dream and to start working towards these dreams of yours. To show that hard work can generate impressive results – no matter what you are working on, or which genre of work you are working within. But don’t for one second believe that I don’t have bad days in which I feel insecure about myself. We all do!

With love from Sofie.

// Jeg læste forleden dag et instagram post, der virkelig satte sig fast i mit hoved. Min veninde udtrykte bl.a. hvordan hun er sig selv på instagram, uanset om det genererer likes eller ej. Jeg forstår som udgangspunkt godt, hvor hendes tankegang kommer fra og jeg synes det er en meget interessant debat, der er opstået i forbindelse med hele den sociale medieverden. Om hvor svært det kan være at leve op til den perfekte verden vi alle sammen prøver at blive en del af. I stedet vil jeg påstå, at det perfekte ideal eksisterede længe før de sociale medier.

Der er sikkert et utal af ting man kan forbedre, lave om eller helt bør fjerne på de sociale medier. Da dette ikke er op til det enkelte individ, kan man i stedet arbejde på at få det bedste ud af dem samtidig med at lukke ned for det som skaber dårlig energi for én selv (fx unfollow dem som giver dig dårlig samvittighed eller giver dig dårlige følelser omkring dig selv).

Personligt har de sociale medier givet mig mulighed for at drømme og ikke mindst at turde gå efter mine egne drømme. Youtube er et sted hvor jeg finder inspiration, hvor jeg lærer og udvikler mig. Jeg tror, at min store interesse for de forskellige medieplatforme har gjort, at jeg er i stand til at forholde mig meget realistisk i forhold til dem. Når jeg ser et billede af en perfekt pige, bliver jeg ikke sur og tænker, at hun er med til at gøre verden til et dårligere sted. Jeg beundrer hende, fordi jeg ved, hvor meget arbejde og dedikation, hun har lagt i sit billede. Jeg siger til mig selv, at hun sikkert har taget 100 billeder for at få 3 nogenlunde, og efterfølgende har lagt et par timers arbejde for at gøre de 3 billeder magiske således at de lever op til hendes egen vision og den billedeportefølje hun allerede har oparbejdet på instagram. Jeg siger også til mig selv, at selvom hun ser glad ud på billedet, har hun med garanti også dårlige dage hvor hun føler sig usikker på sig selv.

Selvfølgelig kan hun også poste billeder, hvor hun er ked af det, men det behøver hun ikke, fordi vi ved at hun er menneskelig og at hun besidder de samme følelser som os selv. Jeg ville blive ked af det, hvis nogle forlangte af mig, at jeg skulle gå grædende ned gennem Strøget i København. Derfor vil jeg ikke klantre folk for, at de ikke vil lægge denne type billeder på deres sociale medier. Men til de der gør det, har jeg stor respekt. I skal dog vide, at I ikke behøver at gøre det, fordi vi ved allerede at I også græder ligesom os selv.

Jeg skriver, fordi jeg er bange for, at der sidder nogle derhjemme og klandrer mig for at gøre verden til et dårligere sted, fordi jeg redigerer mine billeder og ikke græder på livestream – at jeg bliver betegnet som overfladisk og fake. Til jer der følger mig, skal I vide, at formålet med mine kanaler er at give inspiration til at drømme og ikke mindst til at gå efter sine drømme. Til at vise, at hårdt arbejde kan generere flotte resultater – uanset hvad man arbejder på og hvilken branche man befinder sig i. Men tro ikke et splitsekund, at jeg ikke har dårlige dage hvor jeg er usikker på mig selv. Det har vi jo alle sammen!

Med kærlighed fra Sofie

DON’T CRY OVER SPILT BEER

This Saturday, Britt, Frederik and I went to Carlsberg Museum in order to attend their beer tasting. On my part, it was kind of a mixed experience… Apart from the company, the climax of the trip was the burger we received at the Carlsberg restaurant.

To be fair, I’m not the biggest beer enthusiast in the world. But it was actually all of us who left the event with a kind of disappointed feeling. The Museum in itself was all fine, and the premises has a certain charm to them. However, the beer tasting itself only lasted 30 minutes – and can be described as short as us being thrown 3 beers at us, drink them as if they were shots, and then bring thrown out into the cold weather again.

We didn’t get a lot of history from the various beers either, why I’d advise you to just go buy 3 beers on your own and enjoy them with good company at home instead of going for the beer tasting.

At least we ended our day with a good coffee instead!

Hugs

// I Lørdags tog Britt, Frederik og jeg til ølsmagning på Carlsberg Museet. For mit vedkommende var det en lidt blandet oplevelse… Ud over selskabet var turens højdepunkt den burger vi fik på Carlsberg restauranten.

Nu vil jeg også lige fastslå, at jeg ikke er den største øl entusiast, men vi gik faktisk alle sammen ud med en lidt fesen fornemmelse. Museet var ganske fint og stedet i sig selv var også hyggeligt. Til gengæld varede ølsmagningen varede 30 minutter, og den mundede ud i, at vi fik kastet 3 øl i hovedet, bundede som var det shots og så var det ellers ud i kulden igen.

Der var heller ikke meget historie at hente på de forskellige øl, så jeg vil i stedet råde jer andre til at købe tre øl på egen hånd, og nyde dem i godt selskab derhjemme. 

Men sådan kan det jo gå. Vi endte heldigvis dagen med en god kaffe i stedet!

Knus

LOUISIANA – MUSEUM OF MODERN ART

Good Saturday everyone,

Yesterday afternoon was spent at Louisiana – Museum of Modern Art.

When I was younger, it was always a frustration to go to one art museum after another. Not because it was necessarily boring, but because I just had a craving to tamper and touch everything. Due to that, it was no fun going around a museum, watching all the quirky curves and shapes of art and not being able to pat any of it.

My mom and I still have a laugh of it when looking back, as she always ordered me to fold my hands behind my back, to ensure I didn’t ruin anything. Later, as a teenager, one of my most rebellious acts was to refuse participating in anything related to art of culture. Instead, I protested by sitting by myself as an idiot in the parked car.

But, as years have gone on and I’ve grown, I must acknowledge that I’m very grateful for the experiences related to art I’ve had throughout the years. Adding to this testimony, I’ve realized how art is not just old paintings or pictures hanging from a wall – instead, it’s artifacts relating to fashion, music and photography amongst other things.

Therefore, visiting Louisiana has been a great way to start off the weekend!

Have a great Saturday.

Hugs

//Hej alle sammen,

Igår blev eftermiddagen tilbragt på Louisiana – Museum of Modern Art. 

Det er lidt skørt, men da jeg var mindre, kunne jeg blive super frustreret over at blive slæbt med på det ene kunstmuseum efter det andet… Jeg var, og er nok stadigvæk, en pilfinger med stort P, så det at gå rundt og se på sjove former og mærkelig kunst uden at måtte røre, er jo super tarveligt.

Min mor og jeg griner tit af, at hun altid beordrede mig til at folde hænderne bag ryggen, så jeg ikke kom til at pille og ødelægge noget. Som teenager var mit største oprør, at jeg ikke ville have noget med kunst og kultur at gøre. I protest blev jeg i stedet for ude i bilen, og sad og lignede en idiot på p-pladsen.

Men som årene er gået har jeg måtte krybe til korset og indrømme, at jeg er meget taknemlig for alle de oplevelser jeg har fået omkring kunst. Jeg har også indset, at kunst ikke blot er gamle billeder der hænger på væggene, men i ligeså så høj grad mode, musik fotografi. Derfor var det hyggeligt at starte weekenden med et eftermiddagsbesøg på Louisiana.

Nyd jeres lørdag.

Knus

MEET MY NIECE

Meet my niece, Nellie. In January 2018 my beautiful niece was born. I can’t describe how much love I have for her and my two Nephews ❤️ I am the luckies girl in the world.

// Mød min niece, Nellie. I januar 2018 kom min smukke niece til verden. Jeg kan ikke beskrive hvor meget kærlighed jeg har i mit hjerte for hende og mine to nevøer ❤️ Jeg er med sikkerhed den heldigste pige i verden.